The data

The file with the data is here.

The first column, lang, denotes the language.

The second column, ver, denotes the version:
0 for the version with no priming;
1 for the version primed with the really-knows argument.
2 for the version primed with the only-believes argument.

The last column, int, denotes the response:
0 for only believes,
and 1 for really knows.

The story:

The Polish version: Janek idzie przez rynek i zastanawia się, która jest godzina. Patrzy na wieżę ratusza i widzi, że zegar wskazuje godzinę 12. I rzeczywiście, jest godzina 12. Jednak Janek nie zdaje sobie sprawy, że zegar na wieży przestał chodzić dokładnie dwanaście godzin wcześniej i dlatego wskazuje poprawną godzinę.

The Spanish version: John camina a través de la plaza del mercado, y se pregunta qué hora es. Mira el reloj de la torre del ayuntamiento, y ve que el reloj marca las 12:00 horas. Y, en efecto, son las 12:00 h. Sin embargo, no se da cuenta de que el reloj se detuvo exactamente hace doce horas, y es por ello que muestra la hora correcta.

The only-believes argument:

The Polish version: Janek nie wie, że jest 12, bo to czysty przypadek, że sprawdził godzinę akurat wtedy, kiedy zegar wskazywał właściwą godzinę. Na przykład, gdyby Janek spojrzał się na zegar 5 minut później, to pomyliłby się co do tego, która jest godzina.

The Spanish version: John no sabe que son las 12:00 h., ya que por casualidad miró la hora exactamente cuando el reloj mostraba la hora correcta. Por ejemplo, si John hubiera mirado el reloj 5 minutos más tarde, él se habría equivocado de hora.

The really-knows argument:

The Polish version: Janek wie, która jest godzina, bo myśli, że jest 12, i rzeczywiście jest 12. Co więcej, to, że myśli, że jest 12, może okazać się pożyteczne. Na przykład wyobraź sobie, że Janek spieszył się na pociąg o 12:10. Spojrzał na zegar, pomyślał, że jest 12, przyspieszył kroku i zdążył na pociąg.

The Spanish version: John sabe que son las 12:00 horas, porque cree que son las 12:00 h., y de hecho son las 12:00 h. Por otra parte, podría ser útil para él pensar que son las 12:00 h. Por ejemplo, imagina que Juan quiere coger un tren a las 12:10 h. Mira el reloj, piensa que son las 12:00 h., se apresura a la estación de trenes y coge el tren.

The prompt:

The Polish version: Czy Janek naprawdę wie, która jest godzina, czy tylko uważa?

The Spanish version: ¿Sabe John realmente que son las 12:00 horas, o solamente lo cree?